Thursday, April 7, 2011

jahat )':

.aku anggap kau kawan ,
.tapi kau nak jadi lawan aku , hmm fine lahh kan capital S
.kalu tu yang kau nak , hmm ,
.aku hadap jahh kayy ? (:

No comments: